bottom

O firmě

Firma ELBI Electronics byla založena v roce 1991 a od roku 1992 se věnuje vývoji a výrobě přístrojů sloužících k vyhledávání a ochraně proti odposlechovým prostředkům. Od počátku bylo hlavním cílem vyvinout kvalitní a přitom cenově dostupné výrobky vhodné jak pro specialisty v oboru ochrany informací, tak i pro širokou skupinu osob ohrožených odposlechovým útokem (VIP, manažeři, banky, politická a státní sféra, atd.). Vzhledem k rychlému rozvoji různých komunikačních sítí, rozličných forem radiových přenosů, výpočetní techniky, zabezpečovacích a mnoha dalších bezdrátových systémů, bylo nutné v oblasti detekce a ochrany proti odposlechu během relativně krátké doby zcela zásadně změnit dříve zažitou koncepci detekce. Reakcí firmy ELBI – Electronics je dobře viditelná kvalitativní změna nejen parametrů, ale zejména celé koncepce při porovnání jednoho z prvních detektorů RFM a současného scanneru MRA-3. Výrobky firmy ELBI – Electronics splňují požadavky ČSN a EN, jsou podle zákona č.22/1997 Sb. homologovány, mají vydány prohlášení o shodě a vybrané produkty mají též certifikaci podle zákona č.148/1998 Sb. vydanou Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ).

Obchodní strategie

Základem obchodní strategie firmy ELBI – Electronics jako specializovaného výrobce špičkové techniky je poskytnout maximální podporu koncovému zákazníkovi. Jelikož ochrana proti odposlechu je velmi komplexní problematika obvykle začínající konzultací a prohlídkou prostoru a končící nasazením systému permanentní ochrany, je nutné dbát na vysokou kvalitu, odbornost a diskrétnost ve styku se zákazníky. Tohoto cíle je dosaženo vybudováním autorizované distribuční sítě. Příslušní specialisté jsou řádně vyškoleni, průběžně seznamováni s nejnovější technikou a s nejnovějšími poznatky v oboru. Je samozřejmostí, že autorizovaný distributor je schopen provést návrh bezpečnostních opatření, realizovat ochranný systém a následně provádět zákaznický servis. Na veškeré výrobky je poskytována záruka 12 měsíců.

Historie a současnost firmy - přehled výrobků:

Šumové generátory:
Detekční soupravy:
Širokopásmové detektory:
Paměťové radiové analyzátory:


top