bottom

Radiový analyzátor MRA-5

MRA-5 je speciálního přijímač určený k ochraně proti radiovému odposlechu v kmitočtovém pásmu 34 až 3600 MHz. Od svého předchůdce, velmi populárního MRA-3 se MRA-5 odlišuje zejména podstatně vyšší citlivostí na nejvyšších kmitočtech, rozšířeným kmitočtovým rozsahem, zdokonalenou detekcí impulsních a digitálních signálů, možností nastavovat citlivost pomocí nastavovacího menu, korekcí DECT systémů a zejména výrazným potlačením možnosti vzniku falešných poplachů.

mra5
Větší obrázek

MRA-5 umožňuje odhalení přítomnosti nového signálu během několika sekund a uživatel je na přítomnost podezřelého signálu okamžitě upozorněn. K omezení falešných poplachů je MRA-5 vybaven tříúrovňovým poplachovým hlášením předpoplach - poplach - minulý poplach. Díky malým rozměrům a zcela kompaktnímu provedení přístroje, který obsahuje vestavěnou teleskopickou anténu a vnitřní baterii, lze MRA-5 snadnou umístit jak na nábytku kanceláře tak i skrytě. Pro skryté použití je z přístroje vyveden signál alarm umožňující připojení externí LED, která upozorňuje uživatele na ohrožení rádiovým odposlechem. Ochrana prostoru, jež je hlavní funkcí MRA-5, je z hlediska obsluhy zjednodušena na čtyřtlačítkové ovládání usnadněné přehlednou informací na displeji přístroje. Použití dalších ovládacích prvků umožňuje specialistovi provést velmi rychlé operativní prověření celého kmitočtového spektra a bezkonkurenčně rychlé odhalení aktivních rádiových štěnic. "Štěnic prosté" radiové spektrum je jednoduchou instrukcí uloženo do paměti přístroje a dále je automaticky porovnáváno s aktuálními signály v zabezpečeném prostoru. Jakýkoliv nový signál se okamžitě zapisuje do paměti nových signálů a uživatel je o jeho přítomnosti informován víceúrovňovou poplachovou signalizací. Přijímané signály lze vyladit, poslouchat a změřit jejich kmitočet. Statistické údaje o nových signálech zůstávají dlouhodobě uloženy v paměti (i po vypnutí), lze s nimi pracovat a zejména upravovat referenční radiové pozadí tak, aby se na základě dlouhodobého měření optimalizovala odolnost vůči falešným poplachům.


Základní vlastnosti

Soubory ke stažení

Technické specifikace [PDF | MS-Word]
Uživatelský manuál [PDF | MS-Word]
Zkrácený návod [PDF | MS-Word]

Ostatní downloadytop