bottom

DMC

Detektor mobilní komunikace DMC je určen pro selektivní zjiění činnosti GSM telefonních přístrojů v pásmech 900 i 1800 MHz. DMC plně respektuje specifikaci GSM komunikace ETSI a je schopen registrovat činnost mobilních telefonů i v extrémních podmínkách například v blízkosti základnových stanic GSM systému, kde je výkon mobilních telefonů automaticky snížen na minimální úroveň. V těchto podmínkách může vyzařovaný výkon telefonu klesnout i pod 1mW, přičemž výkon blízké základnové stanice je typicky více než 100 W.

dmc
Větší obrázek

DMC je odolný proti signálům lokálních TV a FM vysílačů, ale i proti často používané vnitřní komunikaci telefonními přístroji DECT. DMC je navíc schopen detekovat a zpracovat i analogové signály běžně používaných a rozířených komunikačních zařízení jako jsou například mobilní telefony NMT 450 a kapesní radiostanice pracující v kmitočtovém rozsahu 20 až 600 MHz. Až 128 detektorů DMC může být zapojeno do systému s kontrolní jednotkou DMCC. DMCC umožňuje účinně potlačit falešné poplachy vzniklé komunikací ve vlastní radiové síti objektu. DMCC uchovává informace o detekovaných událostech, jež mohou být též zazmenávány na připojené tiskárně nebo PC.


Soubory ke stažení:

Technické specifikace (50KB MS-Word dokument)
Uživatelský manuál (45KB MS-Word dokument)
top